Đàm phán trong mua hàng

Đàm phán trong mua hàng

Tại sao chúng ta cần đàm phán trong mua hàng?

 • Chi phí: giảm chi phí thu mua bằng việc có được mức giá tốt nhất
 • Giá tri: tạo thêm được giá trị như giảm thời gian chờ đợi…
 • Thực hiện hợp đồng: nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng thông qua KPIs và SLA
 • Xung đột: giải quyết xung đột thông qua đàm phán đi tới sự đồng thuận
 • Vấn đề: giải quyết vấn đề thông qua các cuộc trao đổi mở
 • Chất lượng: đạt được chất lượng tối ưu thông qua giảm thiểu lỗi
 • Thỏa thuận: đạt được thỏa thuận chung theo cách thức hợp tác, hai bên đều hài lòng

Lời khuyên hàng đầu để có được một cuộc đàm phán thành công:

 • Chuẩn bị kỹ lưỡng
 • Tự tin
 • Lắng nghe và quan sát
 • Tác động và thuyết phục
 • Có thứ để trao đổi

Bạn có thể tìm hiểu thêm các bài học liên quan tới đàm phán trong mua hàng dưới đây:

 1. Các phương pháp đàm phán phổ biến
 2. Cách thức chuẩn bị một cuộc đàm phán với nhà cung ứng
 3. Quy trình chuẩn trong đàm phán
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop