Điều khoản và điều kiện mua hàng tại website evocurement.edu.vn

Điều khoản và điều kiện mua hàng tại website evocurement.edu.vn

Điều khoản và điều kiện này được lập giữa Công ty Hợp danh Evocurement và Khách hàng để phục vụ nhu cầu học tập chương trình CIPS.

I. Định nghĩa

Trong bộ điều khoản và điều kiện này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Website là trang web có địa chỉ https://evocurement.edu.vn
 2. Sản phẩm bao gồm chương trình e-Learning của Cordie Ltd và bộ câu hỏi ôn tập do đội ngũ Evocurement thiết kế và xuất bản.
 3. Thời hạn sử dụng là khoảng thời gian trong đó Khách hàng được quyền sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm do Evocurement đăng bán trên website.
 4. License là quyền truy cập và sử dụng các sản phẩm do Evocurement đăng bán trên website.
 5. Thông tin truy cập bao gồm tên truy cập, mật khẩu hoặc đoạn mã được dùng để truy cập và sử dụng các sản phẩm được đăng bán.

II. Quy trình đặt hàng và trao đổi thông tin truy cập

Khách hàng chọn lựa và đưa các sản phẩm mình muốn vào giỏ hàng với giá được niêm yết trên website tại thời điểm đặt hàng. Sau đó, khách hàng nhập các thông tin được yêu cầu trên website và bấm vào nút Thanh toán.

Công ty Hợp danh Evocurement sẽ xác nhận đơn hàng của khách hàng qua email mà khách hàng đã đăng ký.

Khách hàng tiến hành thanh toán bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc phương thức khác do 2 bên thỏa thuận.

Công ty Hợp danh Evocurement xác nhận tình trạng thanh toán. Công ty sẽ gửi thông tin truy cập vào địa chỉ email của khách hàng trong vòng 5 ngày làm việc.

III. License

 1. Bằng việc gửi thông tin truy cập cho Khách hàng, Công ty Hợp danh Evocurement công nhận rằng Khách hàng có:
 • Quyền truy cập và sử dụng chương trình e-Learning của Cordie vì mục đích duy nhất là học tập chương trình CIPS và không vì mục đích nào khác trong vòng 12 tháng kể từ ngày Khách hàng nhận được thông tin truy cập qua email
 • Quyền truy cập và sử dụng bộ câu hỏi ôn tập do Evocurement thiết kế và xuất bản trọn đời vì mục đích duy nhất là học tập chương trình CIPS và không vì mục đích nào khác.

2. Cordie Ltd bảo lưu quyền quản lý và điều chỉnh license của khách hàng đối với chương trình e-Learning. Khách hàng cần tuân thủ nội quy trên cổng thông tin học tập (Virtual Purchasing Portal – VPA) của Cordie Ltd để tránh việc bị rút quyền truy cập và sử dụng các chương trình e-Learning.

IV. Thông tin truy cập

 1. Đối với chương trình e-Learning, thông tin truy cập gồm có tên truy cập và mật khẩu được khởi tạo bởi Cordie Ltd. Khách hàng chỉ được sử dụng thông tin truy cập này để phục vụ việc học tập của mình, không được chia sẻ với bất cứ ai khác. Việc vi phạm điều này có thể khiến Cordie Ltd rút lại quyền truy cập của Khách hàng đối với chương trình e-Learning.
 2. Đối với bộ câu hỏi ôn tập, thông tin truy cập là mã quà tặng sử dụng trên trang udemy.com hoặc trang web khác do Công ty Hợp danh Evocurement công bố. Đối với bộ câu hỏi ôn tập, khách hàng cần tự khởi tạo tên đăng nhập và mật khẩu bằng cách đăng ký trên trang web tương ứng.

V. Dữ liệu khách hàng

Dữ liệu mà Khách hàng tạo ra trong quá trình đặt hàng và thanh toán trên website, bao gồm họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, lịch sử mua hàng,… sẽ được lưu trữ tại máy chủ của Công ty Hợp danh Evocurement. Bằng việc mua hàng, Khách hàng đồng ý rằng Công ty Hợp danh Evocurement có thể sử dụng những thông tin trên cho mục đích duy nhất là quảng bá các sản phẩm của Công ty. Công ty Hợp danh Evocurement không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ việc gửi dữ liệu để khởi tạo và quản lý thông tin truy cập.

VI. Tính toàn thể và trọn vẹn của Bộ điều khoản và điều kiện

Bộ điều khoản và điều kiện này đưa ra toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Hợp danh Evocurement và Khách hàng. Không bên nào đồng ý với Bộ điều khoản và điều kiện này dựa trên bất cứ biểu lộ, cam kết hoặc hành vi nào mà không được nêu rõ ràng trong Bộ điều khoản và điều kiện.

VII. Luật áp dụng

Các quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng cho Bộ điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không hạn chế các quy định pháp luật dân sự và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop