Quản lý danh mục hàng hóa

Quản lý danh mục hàng hóa

Quản lý danh mục hàng hóa là một phương thức chiến lược đối với mua hàng. Theo đó, các tổ chức phân khúc chi tiêu của mình thành các nhóm, mỗi nhóm sẽ bao gồm các sản phẩm có đặc điểm giống nhau hoặc tương tự nhau. Mua sắm theo các nhóm hàng hóa giúp các doanh nghiệp đạt được tính thống nhất và hiệu quả

Quản lý danh mục hàng hóa có thể bao gồm việc phân chia thành nhóm hàng hóa/ dịch vụ trực tiếp và gián tiếp hoặc cấu trúc lại theo giá trị, nhà cung ứng, loại hàng hóa và số lượng.

Quản lý danh mục hàng hóa giúp người mua hàng:

 • Tập trung thời gian và nâng cao vị thế của mình trong đàm phán thông qua phân tích thị trường
 • Quản lý nhà cung ứng theo các mục tiêu
 • Giúp tổ chức và sắp xếp nguồn lực nhóm mua hàng
 • Nâng cao mối quan hệ với nhà cung ứng
 • Nắm rõ được cách mỗi nhóm hàng hóa đóng góp tới quản lý rủi ro như nào
 • Quản lý hiệu quả chi tiêu

Bạn có thể tìm hiểu các bài học hướng dẫn quản lý danh mục mua hàng dưới đây:

 1. Phương pháp phát triển chiến lược quản lý danh mục hàng hóa
 2. Công cụ và kỹ thuật trong quản lý chi tiêu
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop