Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng là gì?

Quản lý hợp đồng là quá trình tạo lập, thực hiện và thường xuyên xem xét lại hợp đồng. Quản lý hợp đồng là hoạt động cần thiết trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn càng phát triển, quản lý hợp đồng càng trở lên phức tạp.

Quản lý hợp đồng được thực hiện như nào?

Cho dù doanh nghiệp của bạn mới thành lập hay đã phát triển lớn mạnh nhiều năm, việc quản lý hợp đồng đều được thực hiện qua một cách thức sau.

Quản lý hợp đồng được chia thành hai giai đoạn chính:

 • Giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng
 • Giai đoạn sau khi ký kết hợp đồng

Giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng

Giai đoạn này bao gồm tất cả các công việc được thực hiện trước khi hợp đồng được ký kết. Trong giai đoạn này, bạn cần tự hỏi chính bản thân mình những câu hỏi sau:

 • Tại sao hợp đồng này cần được thiết lập?
 • Nhà cung cứng có khả năng thực hiện hợp đồng này?
 • Hợp đồng này được thực hiện như nào một khi được ký kết?

Luôn bám sát trong đầu những câu hỏi này sẽ giúp bạn xây dựng được một hợp đồng thành công!

Giai đoạn sau khi ký kết hợp đồng

 • Thực hiện hợp đồng: đảm bảo hợp đồng được thực hiện như nội dung đã thỏa thuận
 • Quản lý mối quan hệ với nhà cung ứng: duy trì và phát triển một mối quan hệ cởi mở và mang tính xây dựng
 • Quản trị hợp đồng

Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trong cả hai giai đoạn trước và sau khi ký kết hợp đồng, đặc biệt với những hợp đồng có giá trị lớn và rủi ro cao. Một hợp đồng “tệ” sẽ gây thất thoát tài chính cho doanh nghiệp bạn và ngược lại.

Bạn có thể tìm hiểu các bài học liên quan tới quản lý hợp đồng dưới đây:

 1. Các vấn đề pháp lý liên quan tới hình thành hợp đồng
 2. Cách xây dựng các điều khoản chủ chốt trong hợp đồng
 3. Quản lý rủi ro trong hợp đồng
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop