Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan

Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan

Có những bên liên quan nào trong quá trình mua hàng?

 • Bên liên quan nội bộ

Bên liên quan nội bộ là những người có mối liên hệ mật thiết với tổ chức. Họ có tầm ảnh hưởng lớn tới cách thức vận hành và thành công của doanh nghiệp. Họ có thể là các cổ đông, nhà sáng lập, nhân viên, ban giám đốc, quản lý…

 • Bên liên quan bên ngoài tổ chức

Bên liên quan bên ngoài khá đa dạng, không có mối liên hệ trực tiếp hoặc nghĩa vụ hợp đồng với tổ chức, tuy nhiên họ lại có mối quan tâm nhất định tới tổ chức. Họ có thể là cộng đồng dân cư, nhà đầu tư, chính phủ, truyền thông, hiệp hội thương mại, các đối thủ cạnh tranh…

8 YẾU TỐ CẦN THIẾT TRONG QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp có nhiều các bên liên quan, biết cách quản lý họ đóng vai trò quan trọng trong vận hành của tổ chức. Dưới đây là 8 yếu tố quan trọng trong quản lý các bên liên quan:

 • Hỗ trợ

Luôn có tinh thần hỗ trợ xuyên suốt quá trình mua hàng

 • Đồng cảm

Lắng nghe những lo lắng, nhu cầu, băn khoăn và hành động của các bên liên quan

 • Minh bạch

Luôn cập nhật thông tin mới nhất tới các bên liên quan

 • Giao tiếp

Chia sẻ thông tin tới các bên liên quan

 • Phản hồi

Cung cấp các thông tin thường xuyên về các hoạt động của doanh nghiệp

 • Tư vấn

Hỏi ý kiến từ các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định

 • Gắn kết

Tham gia vào các hoạt động trao đổi với bên liên quan ở mọi cấp độ

 • Hợp nhất

Đảm bảo các bên liên quan được tham gia vào các hoạt động của tổ chức

Bạn có thể tìm hiểu các bài học liên quan tới quản lý mối quan hệ với các bên liên quan dưới đây:

 1. Cách xác định và đánh giá mức độ tác động của các bên liên quan trong quá trình mua hàng
 2. Các công cụ giúp quản lý mối quan hệ với các bên liên quan hiệu quả
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop