Quản lý mối quan hệ với nhà cung ứng

Quản lý mối quan hệ với nhà cung ứng

Quản lý mối quan hệ với nhà cung ứng là quá trình quản lý và duy trì mối quan hệ giữa bên mua hàng và bên cung ứng. Mức độ mối quan hệ phụ thuộc vào tầm quan trọng của hàng hóa/ dịch vụ được mua.

Quản lý mối quan hệ với nhà cung ứng là một kỹ năng mềm quan trọng đối với tất cả những người làm quản lý mua hàng và cung ứng.

 • Đánh giá năng lực của nhà cung ứng để xem có đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp của bạn hay không
 • Đo lường hiệu quả thực hiện của nhà cung ứng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
 • Làm việc với nhà cung ứng để xác định các thách thức, đồng thời cải thiện mối quan hệ với họ
 • Đảm bảo bạn có thông tin trao đổi chính xác với bên cung ứng, để mối quan hệ luôn được cập nhật với cả hai bên

LỢI ÍCH CỦA QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG ỨNG HIỆU QUẢ

 • Giảm giá mua đầu vào
 • Trao đổi thông tin liên quan tới chi phí sản xuất hàng hóa/ dịch vụ
 • Chia sẻ công nghệ và cải tiến
 • Cải thiện mức độ dịch vụ

THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG ỨNG

 • Khác biệt về văn hóa doanh nghiệp
 • Trách nhiệm xã hội
 • Tuân thủ
 • Hướng dẫn nhà cung ứng

Bạn có thể tìm hiểu các bài học liên quan tới quản lý mối quan hệ với nhà cung ứng dưới đây:

 1. Cách xây dựng và quản lý mối quan hệ ở các mức độ khác nhau với nhà cung ứng
 2. Quy trình phát triển mối quan hệ chiến lược với nhà cung ứng
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop