Tìm nguồn hàng

Tìm nguồn hàng

Tìm nguồn hàng là quá trình tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cần có để vận hành. Nó bao gồm việc xác định nhu cầu của tổ chức và xác định nhà cung ứng tốt nhất. Tìm kiếm nguồn hàng được phân loại như sau:

 • Tìm nguồn hàng trên toàn cầu

Đây là quá trình tìm kiếm nguồn hàng ngoài ranh giới quốc gia của bạn. Phương thức này chủ yếu được sử dụng khi doanh nghiệp muốn tìm kiếm phương thức sản xuất tối ưu chi phí nhất.

 • Tìm nguồn hàng tại địa phương

Đây là phương thức tìm kiếm nguồn hàng trong phạm vi quốc gia của bạn. Thường phương thức này không hiệu quả như cách tìm kiếm nguồn hàng trên toàn cầu.

 • Tìm kiếm nguồn hàng từ một nhà cung ứng

Đây là phương thức tìm kiếm nguồn hàng từ một nhà cung ứng được chọn có chủ đích, ngay cả khi có những nhà cung ứng khác có thể đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

 • Tìm kiếm nguồn hàng từ duy nhất một nhà cung ứng

Phương thức này diễn ra khi bạn chỉ có duy nhất một nhà cung ứng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn

CÁC BƯỚC TRONG TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG

 • Xác định nhu cầu doanh nghiệp và phát triển bản chỉ định đặt hàng
 • Phân tích thị trường và cân nhắc quyết định tự làm hay mua bên ngoài
 • Phát triển chiến lược và kế hoạch
 • Kiểm tra và thâm nhập thị trường
 • Xây dựng hồ sơ: bảng hỏi đánh giá nhà cung ứng và bản chỉ định đặt hàng chi tiết
 • Chọn nhà cung ứng để tham gia vào đấu thầu
 • Xuất hồ sơ mời thầu
 • Đánh giá và phê chuẩn bản dự thầu
 • Ký kết và thực hiện hợp đồng
 • Vận chuyển và giao nhận hàng hóa/ dịch vụ
 • Quản lý mối quan hệ nhà cung ứng
 • Quản lý tài sản

Bạn có thể tìm kiếm các bài học liên quan tới tìm kiếm nguồn hàng dưới đây:

 1. Quy trình hướng dẫn tìm kiếm nguồn hàng
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop