CIPS Advance Certificate in Procurement and Supply Operations

CIPS Advance Certificate in Procurement and Supply Operations

Đây là cấp độ thứ 2 trong bộ chương trình học của CIPS. Chương trình này sẽ giúp bạn sẵn sàng cho một sự nghiệp trong lĩnh vực mua hàng – chuỗi cung ứng và là nền tảng để bạn học tiếp CIPS Diploma in Procurement and Supply.

Trong cấp độ này, bạn có 4 mô-đun bắt buộc và chọn một trong số hai mô-đun tự chọn để định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop