CIPS Advanced Diploma in Procurement and Supply

CIPS Advanced Diploma in Procurement and Supply

Bạn cần hoàn thành CIPS Level 4 Diploma in Procurement and Supply hoặc được miễn trừ để tham gia chương trình này. Ở cấp độ này, bạn cần hoàn thành 5 mô-đun bắt buộc và 3 mô-đun tự chọn.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop