Chi phí học và thi chương trình CIPS

Chi phí học và thi chương trình CIPS

Chương trình học của CIPS bao gồm 5 cấp độ. Phần lớn học viên đều bắt đầu học từ Cấp độ 4 nên Evocurement sẽ phân tích các loại chi phí của cấp độ này trước. Chi phí của các cấp độ khác sẽ thay đổi theo số lượng môn học của từng cấp độ. Evocurement phân loại các chi phí học và thi của chương trình học Cấp độ 4 thành 2 loại: chi phí tự chọn và chi phí bắt buộc

Chi phí bắt buộc

Đây là những chi phí mà học viên bắt buộc phải chi trả để có được bằng cấp của CIPS. Các chi phí bao gồm phí thành viên và phí thi.

  • Phí thành viên: 100 bảng Anh / năm đầu tiên
  • Phí thi trắc nghiệm tại Trung tâm thi: 68 bảng Anh / môn
  • Phí thi tự luận tại Hội đồng Anh: 53 bảng Anh (phí ra đề thi của CIPS) + 2.520.000 VNĐ (chi phí coi thi của Hội đồng Anh)
  • Phí thi tự luận từ xa: 123 bảng Anh/ môn

Học viên được lựa chọn một trong hai hình thức thi tự luận sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Trong chương trình học cấp độ 4 có 2 môn tự luận và 6 môn trắc nghiệm. Học viên dựa vào thông tin này để tính các chi phí bắt buộc khi theo đuổi chương trình Cấp độ 4.

Chi phí tự chọn

Đây là chi phí cho việc lựa chọn phương thức học của bạn. Nếu bạn có ngân sách hạn hẹp, bạn có thể lựa chọn hình thức tự học bằng bộ tài liệu e-Learning và ngược lại, bạn có thể chọn hình thức học trực tuyến với giảng viên nước ngoài. Chi phí tự chọn đã được Evocurement đề cập tại đây.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop