Duyệt bởi
Tag: L4M1

Các bài viết bổ sung kiến thức cho mô-đun L4M1 – Scope and Influence of Procurement and Supply

Tại sao thương hiệu và danh tiếng được coi là những nguồn đem lại giá trị trong quá trình mua hàng?

Tại sao thương hiệu và danh tiếng được coi là những nguồn đem lại giá trị trong quá trình mua hàng?

Các chuyên viên mua hàng thường được yêu cầu thiết lập bộ tiêu chuẩn trong lựa chọn và đánh giá nhà cung ứng. Bộ tiêu chuẩn càng toàn diện thì người mua hàng càng đem lại nhiều giá trị cho tổ chức của họ. Bên cạnh “5 cái đúng” và tổng chi phí vòng đời mà người mua hàng cần phải cân nhắc, CIPS cũng đề cập tới một vài các yếu tố khác có thể đem lại giá trị…

Đọc Thêm Đọc Thêm

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop