Duyệt bởi
Author: jessica

Giới thiệu chương trình học

Giới thiệu chương trình học

Để tối đa hóa các giá trị của quy trình mua hàng, chúng ta cần phải biết cách kết hợp các kỹ thuật, công cụ và nguồn lực. Đến với khóa học trực tuyến “ Quản lý danh mục mua hàng”, bạn sẽ học được một số phương pháp quản lý danh mục mua hàng hiệu quả và biết cách phân tích vấn đề một cách toàn diện để đưa ra những chiến lược chính xác và tối ưu cho…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chương trình học Quản lý danh mục mua hàng

Chương trình học Quản lý danh mục mua hàng

Thời gian tổ chức Chương trình học kéo dài 20 giờ học trực tuyến và chia thành 10 buổi học. Thời gian học bắt đầu từ ngày 07/05/2022 và kết thúc vào ngày 05/06/2022. Chi phí chương trình học Đăng ký 1 người: 5,500,000 VNĐ/ 1 người Đăng ký nhóm 2 người: Giảm 5% giá trị khóa học Đăng ký nhóm 3 người trở lên: Giảm 10% giá trị khóa học

Chương trình Quản lý danh mục trong mua hàng

Chương trình Quản lý danh mục trong mua hàng

Phần 1: Giới thiệu về mua hàng và mô hình mua hàng quản lý theo danh mục 1.1. Các thuật ngữ và khái niệm trong mua hàng 1.2. Vai trò và đóng góp của mua hàng tới tổ chức 1.3. Quy trình mua hàng, pham vi công việc 1.4. Xu hướng phát triển và tầm ảnh hưởng của mua hàng đến chuỗi cung ứng 1.5. Khái niệm mô hình quản lý mua hàng theo danh mục 1.6. Lợi ích của…

Đọc Thêm Đọc Thêm

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop