Giá thép cao chưa từng có tiền lệ. Các chuyên viên mua hàng nên làm gì?

Giá thép cao chưa từng có tiền lệ. Các chuyên viên mua hàng nên làm gì?

Steel price is unprecedentedly high. What should procurement professionals do?

Recent reports show that the steel price skyrockets from late 2020. This all-time high price makes manufacturers and construction companies around the world suffer. This rise is due to growing demands from China, India, the US, Europe and other emerging markets as these markets recover from economic slouch caused by Covid-19. Production curbs in China also contributes to this trend. CARE ratings, a credit rating agency in India, predicts that the price will take a second hike in the range of 1-3% in April.

As steel is an important commodity in manufacturing and construction, purchasers in these sectors should monitor market price closely. The procurement department should develop forecast on commodity price and plan accordingly. Hedging methods such as futures and forwards contract can also be used.

Giá thép cao chưa từng có tiền lệ. Các chuyên viên mua hàng nên làm gì?

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, giá thép tăng đột biến kể từ cuối năm 2020. Mức giá cao nhất từ trước tới nay đã khiến cho các bên sản xuất và công ty xây dựng chịu ảnh hưởng. Sự tăng giá này là do nhu cầu cao từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Châu Âu và một vài thị trường mới nổi khi mà những thị trường này đang phục hồi từ giai đoạn trũng xuống của nền kinh tế gây ra bởi đại dịch Covid-19. Việc hạn chế sản xuất tại Trung Quốc cũng một phần gây ra xu hướng này. CARE ratings, một tổ chức đánh giá tín dụng ở Ân Độ dự báo rằng mức giá sẽ tăng lần 2 vào tháng 4 với biên độ từ 1-3%.

Vì thép là một mặt hàng quan trọng trong sản xuất và xây dựng, người mua hàng trong lĩnh vực này nên theo dõi sát sao giá thị trường. Phòng mua hàng cũng nên phát triển dự báo giá cả hàng hóa và lập kế hoạch ứng phó dựa trên thông tin dự báo. Phương pháp Hedging như hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai có thể được sử dụng trong trường hợp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop