Chương trình Quản lý danh mục trong mua hàng

Chương trình Quản lý danh mục trong mua hàng

Phần 1: Giới thiệu về mua hàng và mô hình mua hàng quản lý theo danh mục

1.1. Các thuật ngữ và khái niệm trong mua hàng

1.2. Vai trò và đóng góp của mua hàng tới tổ chức

1.3. Quy trình mua hàng, pham vi công việc

1.4. Xu hướng phát triển và tầm ảnh hưởng của mua hàng đến chuỗi cung ứng

1.5. Khái niệm mô hình quản lý mua hàng theo danh mục

1.6. Lợi ích của việc quản lý mua hàng theo danh mục

Phần 2: Quy trình quản lý danh mục mua hàng

2.1. Hình thành và phân chia danh mục mua hàng:

 • Danh mục các hàng hóa dịch vụ gián tiếp (indirect catogory)
 • Danh mục các hàng hóa dịch vụ trực tiếp (direct category)
 • Danh mục mua hàng liên quan đến các hoạt động tiếp thị và bán hàng ( Marketing category)

2.2. Các bước trong quản lý danh mục mua hàng

2.2.1. Thiết lập chiến lược

 • Phân tích và tìm kiếm cơ hội
 • Xây dựng chiến lược quản lý danh mục mua hàng

2.2.2. Mua hàng

 • Xây dựng kế hoạch mua hàng theo danh mục
 • Phát triển chiến lược đàm phán cho từng nhóm ngành hàng

2.2.3. Quản lý nhà cung ứng

 • Xây dựng mạng lưới nhà cung ứng
 • Đánh giá năng lực và kiểm định nhà cung ứng
 • Quản lý nhà cung ứng theo nhóm ngành hàng
 • Đánh giá rủi ro và chuẩn bị phương án dự phòng

2.3. Thực hành:

 • Phân tích và tìm kiếm cơ hội
 • Lập chiến lược mua hàng cho danh mục hàng hóa
 • Quản lý nhà cung ứng theo nhóm ngành hàng

Phần 3: Phương pháp quản lý danh mục mua hàng hiệu quả

3.1. 5 nguyên tắc quản lý danh mục hàng hóa

3.2. 5 công cụ quản lý hiệu quả: (PEST, SWOT, mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Micheal E.Porter…)

3.3. Các bước để quản lý danh mục mua hàng hiệu quả

 • Phân tích cơ hội
 • Thiết lập đội làm việc chung với các phòng ban liên quan
 • Phân tích chiến lược
 • Xác định chiến lược
 • Thực hiên chiến lược
 • Liên tục cải tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop