Các kỹ năng cần có để đạt được 5 cái đúng trong mua hàng (Phần 4)

Các kỹ năng cần có để đạt được 5 cái đúng trong mua hàng (Phần 4)

Đúng thời gian và đúng địa điểm

Hai cái đúng này yêu cầu cùng các kỹ năng: lập kế hoạch, trao đổi, cộng tác với nhà cung ứng và các bên liên quan khác

Đối với các tổ chức áp dụng phương thức JIT (Just in time), 2 cái đúng này là cực kỳ cần thiết. Mọi sự sai sót đều không được chấp nhận. Thông tin giữa bên mua hàng và cung ứng cần được trao đổi rõ ràng và thường xuyên. Kế hoạch phải được xây dựng chi tiết để có rất ít khoảng trống cho việc vận chuyển sai địa điểm và thời gian. Để đạt được điều đó, bên mua hàng phải có niềm tin vào nhà cung ứng. Sự tin tưởng đó được phát triển qua thời gian. 

Đối với các tổ chức không áp dụng phương thức JIT, việc lập kế hoạch có thể không được chặt chẽ như thế nhưng những bài học trên vẫn có ý nghĩa: xây dựng mối quan hệ tốt với các bên cung ứng, trao đổi rõ ràng và lập kế hoạch chi tiết sẽ tạo nên sự thành công. 

Đây chính là lý do tại sao bên tuyển dụng có thể yêu cầu từ các chuyên viên mua hàng: khả năng xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức, giao tiếp tốt và kỹ năng lên kế hoạch. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop