Phòng mua hàng có thể đóng góp được những gì cho sự thành công của một tổ chức

Phòng mua hàng có thể đóng góp được những gì cho sự thành công của một tổ chức

Trước đây, phòng mua hàng được coi là một chức năng thứ yếu mà tại đó công việc duy nhất của họ là tiêu dùng ngân sách của tổ chức. Gần đây, do sự phát triển của các tổ chức chuyên môn – những bên đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn mua hàng nên ngày càng nhiều các tổ chức chú ý hơn tới mua hàng và chuỗi cung ứng. Họ đã coi chức năng của mua hàng như là một phần chiến lược để đạt được các mục tiêu dài hạn. 

Điều gì khiến mua hàng trở nên quan trọng? Chúng tôi tin rằng mua hàng có thể đóng những vai trò sau đây trong một tổ chức.

  • Đóng góp lợi nhuận: Khi nói về mua hàng, hầu hết mọi người sẽ nghĩ tới đóng góp của họ tới lợi nhuận bằng cách tiết kiệm chi phí. Chi phí ngày càng giảm, doanh nghiệp càng thu về lợi nhuận. Quả thực, mua hàng có trách nhiệm trong quản lý chi phí. Bằng việc quản lý chi tiêu hiệu quả, phòng mua hàng có thể giúp doanh nghiệp đạt được lợi ích thông qua tái đầu tư và mở rộng. 
  • Lan tỏa giá trị của tổ chức tới chuỗi cung ứng: Trong các tổ chức công và phi lợi nhuận, gia tăng lợi nhuận không hẳn là mục tiêu quan trọng nhất. Tiết kiệm chi phí vẫn đóng một vai trò nhất định, nhưng quan trọng hơn, các tổ chức này mục đích hướng tới cải thiện xã hội như xóa bỏ đói nghèo và bình đẳng giới. Các giá trị này có thể được đội ngũ mua hàng lan tỏa thông qua chuỗi cung ứng. Nếu các tổ chức này thúc đẩy bình đẳng giới, họ sẽ ưu tiên mua hàng hóa/dịch vụ từ các doanh nghiệp được vận hành bởi phụ nữ. Qua đó thông điệp truyền tải của họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 
  • Là cầu nối giữa tổ chức mua hàng và các bên cung ứng: Giao tiếp giữa bên cung ứng và mua hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập kế hoạch và ra các quyết định. Một trong những chức năng của mua hàng là thường xuyên trao đổi thông tin với các bên cung ứng. Bất kỳ các thông tin liên quan đến việc thiếu hụt cung ứng hay các ý tưởng về sản phẩm mới đều có thể được khai thác từ các bên cung ứng. Những thông tin và ý tưởng này có thể giúp hạn chế rủi ro và thúc đẩy thành công của tổ chức. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop