Tại sao bạn cần chú ý và bám sát bản chỉ định đặt hàng khi ký kết hợp đồng với nhà cung ứng

Tại sao bạn cần chú ý và bám sát bản chỉ định đặt hàng khi ký kết hợp đồng với nhà cung ứng

Nếu như bạn đã từng tham gia chương trình đào tạo về mua hàng, chắc hẳn bạn đã từng nghe rằng bản chỉ định đặt hàng là một trong những bộ hồ sơ quan trọng nhất trong mua hàng và cung ứng. Nhận định này có thể rất đúng trong trường hợp của bạn, nhưng một số người khác lại cho rằng những bộ hồ sơ khác đóng vai trò quan trọng hơn trong quá trình mua hàng. Thực tế, trong luật về hợp đồng mua bán hàng hóa, bản chỉ định đặt hàng đóng một vai trò chủ chốt bởi vì các nghĩa vụ cơ bản nhất đều xuất phát từ nó. Tại Việt Nam, tại điều 39, 40 Luật Thương Mại quy định về hàng hóa phù hợp và không phù hợp với hợp đồng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ mối liên hệ giữa bản chỉ định đặt hàng và một điều khoản mặc thị1 trong hợp đồng mua bán.

Hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng là gì?

Theo USLegal Inc, hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng là việc hàng hóa mà người bán cung ứng đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể trong một giao dịch thương mại. Nhìn chung, khi người mua cho người bán biết các mục đích cụ thể mà hàng hóa cần đáp ứng, thì tồn tại một điều khoản mặc thị, trong đó hàng hóa đó phải đáp ứng được những yêu cầu đó (ví dụ: yêu cầu của khách hàng, nhu cầu hoặc mong muốn).

Chế định hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng có thể được tìm thấy ở gần như mọi hệ thống pháp luật trên thế giới. Tại các quốc gia theo hệ thống dân luật (ví dụ như Pháp, Đức. Nhật, Việt Nam…), các điều khoản về hàng hóa phù hợp với mục đích trong hợp đồng có thể nằm trong Bộ luật Thương mại và Bộ luật dân sự. Tại các quốc gia có hệ thống thông luật và hệ thống luật hỗn hợp (như là Anh, Mỹ, Botswana, Nam Phi, Singapore…), bạn có thể tìm thấy những điều khoản này trong Luật mua bán hàng hóa. Điều 35 của Công ước Viene cũng điều chỉnh vấn đề này.

Gần như mọi hệ thống luật đều có chế định hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng. Nhìn chung, hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng yêu cầu người bán cung cấp hàng hóa mà tuân thủ với các mô tả trong các bộ chứng từ hợp đồng giữa người mua và người bán; hoặc nếu hợp đồng không nêu rõ chi tiết những mô tả đó, thì hàng hóa đó phải:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại
 • Phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng
 • Bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua
 • Được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

Hậu quả của việc hàng hóa không phù hợp với mục đích hợp đồng

Cung cấp hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Không đáp ứng nghĩa vụ này sẽ dẫn tới các hậu quả pháp lý. Nếu hàng hóa không phù hợp với mục đích hợp đồng, người bán phải:

 • Thay thế, đổi trả hàng hóa
 • Đền bù thiệt hại cho người mua

Mối quan hệ giữa bản chỉ định đặt hàng và hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng

Bạn có thể đã nhận ra mối liên hệ giữa bản chỉ định đặt hàng trong hợp đồng mua bán và hàng hóa phù hợp với mục đích hợp đồng. Bản chỉ định đặt hàng là cơ cở để quyết định liệu hàng hóa có phù hợp với mục đích hợp đồng hay không.

Như chúng ta đã biết, có 2 loại chỉ định đặt hàng: chỉ định đặt hàng theo yêu cầu đầu vào và chỉ định đặt hàng theo yêu cầu đầu ra. Với chỉ định đặt hàng theo yêu cầu đầu vào, người mua liệt kê ra các yêu cầu kỹ thuật mà hàng hóa phải tuân theo. Thiếu bất kỳ các yêu cầu nào có thể đủ để kết luận hàng hóa đó không phù hợp mục đích hợp đồng. Mặt khác, nếu bạn sử dụng bản chỉ định đặt hàng đầu ra, hàng hóa phải phù hợp với các yêu cầu đầu ra cụ thể mà người mua đã liệt kê ra trong bản chỉ định đặt hàng.

Vì vậy, trong dự án mua hàng sắp tới, bạn nên đọc cẩn thẩn bản chỉ định đặt hàng. Khi hàng hóa được vận chuyển tới địa chỉ của bạn, hãy đảm bảo rằng chúng được kiểm định kỹ càng và thông báo ngay lập tức với nhà cung ứng bất kỳ lỗi nào được phát hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop